An avocado a day may help keep bad cholesterol at bay